bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Politikamız

Samsun Ticaret Borsası olarak Kalite Politikamız “Tarım, gıda, hayvancılık sektöründe ticari faaliyette bulunan müşterilerimize/üyelerimize, kaliteli hizmeti en hızlı şekilde vermek, sunulan hizmetlerde hataları en aza indirmek, üye  memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, tüm şartlara uymayı benimseyerek devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi amaç edinmek” tir. 

Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı

Samsun Ticaret Borsası olarak Üye İlişkileri Politikamız; 
Üyelerimizin talep, öneri ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve politikalarımıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı, üye ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, bütün müşteri memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul eden, üye odaklı bir yaklaşımı takip etmektir.

Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı

Samsun Ticaret Borsası olarak 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları en etkin şekilde kullanmak ve üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için bütçe ve muhasebe işlemlerimizi sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik, ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak yürütmektir. 

Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı

Samsun Ticaret Borsası olarak İnsan Kaynakları Politikamız; 

  • Hizmet kapasitesi ve kalitesini artırarak sürdüren, bölgesine ve ülkesine katma değer sağlayan, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışanlarına değer veren, değişime açık, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve iş güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri/üye odaklı bir borsa olma yolunda,
  • İşin gereklilikleriyle çalışanların beceri ve yeteneklerini buluşturarak,
  • Çalışanlarımız arasında, yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin, fırsat eşitliği sağlayarak,
  • Maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlayarak,
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma olan bağlılıklarını arttırarak,
  • Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanları kuruma kazandırarak, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.
Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı

Samsun Ticaret Borsası olarak Haberleşme ve İletişim Politikamız; 
Hizmet kapasitesi ve kalitesini artırarak sürdüren, bölgesine katma değer sağlayan, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri/üye odaklı bir borsa olma yolunda,

Kurum içinde ve dışında temasta olduğumuz paydaşlarımızla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle, yazılı ve görsel medya da dahil, teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları kullanılarak, düzenli ve çift yönlü olarak sağlanan güncel bilgilerin, doğru zamanda ve doğru yerde paylaşımını sağlayarak, iletişim kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde kullanmaktır. 

Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı

Samsun Ticaret Borsası olarak Bilgi İşlem Politikamız; 
Hizmet kapasitesi ve kalitesini artırarak sürdüren, bölgesine katma değer sağlayan, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri/üye odaklı bir borsa olma yolunda,

İç ve dış paydaşlarına güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmek, deneyime ve bilgiye dayalı ileri teknoloji çözümleri sunan, sürekli gelişen ve yenilikleri takip eden profesyonel bir bilgi işlem ve teknoloji alt yapısına sahip olmak için yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip ederek, gelişen bilişim teknolojilerinden yararlanılabilen, birimlerimizin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimlerini karşılayarak, bilgi ve teknoloji alt yapı kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde kullanmaktır.

Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı