Bilgi İşlem Politikamız

Samsun Ticaret Borsası olarak Bilgi İşlem Politikamız; 
Hizmet kapasitesi ve kalitesini artırarak sürdüren, bölgesine katma değer sağlayan, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri/üye odaklı bir borsa olma yolunda,

İç ve dış paydaşlarına güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmek, deneyime ve bilgiye dayalı ileri teknoloji çözümleri sunan, sürekli gelişen ve yenilikleri takip eden profesyonel bir bilgi işlem ve teknoloji alt yapısına sahip olmak için yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip ederek, gelişen bilişim teknolojilerinden yararlanılabilen, birimlerimizin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimlerini karşılayarak, bilgi ve teknoloji alt yapı kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde kullanmaktır.

Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı