bedava bonus bedava bonus bedava bonus
İnsan Kaynakları Politikamız

Samsun Ticaret Borsası olarak İnsan Kaynakları Politikamız; 

  • Hizmet kapasitesi ve kalitesini artırarak sürdüren, bölgesine ve ülkesine katma değer sağlayan, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışanlarına değer veren, değişime açık, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve iş güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri/üye odaklı bir borsa olma yolunda,
  • İşin gereklilikleriyle çalışanların beceri ve yeteneklerini buluşturarak,
  • Çalışanlarımız arasında, yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin, fırsat eşitliği sağlayarak,
  • Maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlayarak,
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma olan bağlılıklarını arttırarak,
  • Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanları kuruma kazandırarak, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.
Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı