bedava bonus bedava bonus bedava bonus
İştirakler
Samsun Lojistik Merkezi ülkemizde “lojistik sektörünün” en önemli tesislerinden biridir.

Lojistik sektörü, Samsun kentinin, Karadeniz bölgesinin ve ülkemizin  ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli yer tutmaktadır. Samsun Doğu Avrupa, Türkiye, Karadeniz ülkeleri,  Ortadoğu, Orta Asya ülkelerinde yaşayan yaklaşık 600 milyon insan için de ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyelini taşımaktadır.


Samsun Lojistik Merkezi’nin hedefi bölgede lojistik hizmet veren firmalara ve lojistik sektörüne yatırım yapacak yeni girişimcilere, nakliye, depolama, dağıtım ve intermodal taşımacılık imkanları sağlamaktır. Lojistik Merkezi, konumu itibari ile de dört farklı ulaşımın birleştiği nokta olması yönüyle de avantajlı bir bölge olan Samsun şehrinde kurulmaktadır. Şehir merkezinin yaklaşık 15 km doğusunda, Tekkeköy ilçesi yakınında konumlanmıştır. Samsun Limanına 20 km, Yeşilyurt ve Toros Limanlarına 2,5 km, Çarşamba Havaalanı’na ise 10 km uzaklıktadır. Karadeniz bölgesindeki ana taşıma koridoru olan Samsun-Ordu karayolu, Samsun Lojistik Merkezinin 1.8 km Kuzeyinden geçmektedir. Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan demiryolu hattı, Samsun Lojistik Merkezine de bağlanmaktadır.


Samsun Lojistik Merkezi, Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından yönetilecektir. Lojistik Merkezi’nin yönetiminde; Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı %20, Samsun Büyükşehir Belediyesi %20, Samsun Ticaret Borsası %15, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası %25, Tekkeköy Belediyesi %10, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi %10'luk paylara sahiptir.


Samsun Lojistik Merkezi Projesi kapsamında; farklı büyüklükteki depolar, sosyal tesis ve idari binalar, nakliye komisyoncuları için ofisler, yangın istasyonu, servis istasyonları, akaryakıt istasyonu, kantar üniteleri, güvenlik binaları, konteyner park alanı, TIR ve Kamyon park alanları, binek otopark alanları, demiryolu istasyonu ve gümrük hizmet ofislerinden oluşmaktadır. Tesisin toplam alanı yaklaşık 680 bin m²’dir.


Projenin hayata geçmesi ile birlikte; başta lojistik firmaları olmak üzere sanayiciler, toptancılar ve KOBİ’ler Lojistik Merkez’deki depolama tesislerini kiralayabilir, TIR park alanı, konteyner depolama alanı, yükleme boşaltma alanlarından hizmet almak suretiyle yararlanabilirler. Müşterilerimiz, sosyal tesislerimiz ve idari binalarımızda bulunan ofislerimizi kullanabilirler. Lojistik merkezimiz bünyesinde her türlü elleçlemeye yönelik makina ve ekipman parkımız mevcuttur. Samsun Lojistik Merkezi yatırımı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı tarafından desteklenen bir projedir.

Samsun Ticaret Borsasının önderliğinde, İl Özel İdaresi'nin yüzde 30, Borsamızın yüzde 21, Samsun TSO'nun yüzde 21, Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 21, ve Tekkeköy Belediyesi'nin yüzde 7 katılım payları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 13 Nisan 2007 tarih ve 3909 sayılı yazıları ile "kuruluş protokolü" onaylanarak tüzel kişiliği tescil edilen Samsun Gıda OSB, OSB, Tekkeköy mevkisinde toplam 465 bin 454 metrekare arsa üzerinde kurulmaktadır.

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile hazırlanılması öngörülen ‘Samsun İl Gelişim Stratejisi’ için Devlet Planlama Teşkilatı’nın katkısının sağlanması hususunda Devlet Planlama Teşkilatı’na gidilerek, 19- 07 -2004 tarihinde Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı arasında üçlü protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile Samsun İl Gelişim Stratejisi’ni yaptıracak olan, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile bu çalışmalara teknik destek verme konusunda Devlet Planlama Teşkilatı anlaşmışlardır. Protokolde Samsun’da Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma Konseyi (SABEKAK) kurulması öngörülmüştür. Samsun İl Gelişim Stratejisi kapsamında yapılacak temel planlama ve bu konuda yapılacak tüm çalışmaları yönlendirmek maksadıyla kurulan SABEKAK 04-08-2004 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır.

Üyeleri:

 • Samsun Valiliği
 • Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
 • 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
 • Samsun Belediyeler Birliği
 • Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
 • Samsun Ticaret Borsası Başkanlığı
 • Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı
 • Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı
 • Samsun Ziraat Odası Başkanlığı
 • TUGİB (Teknoloji ve Uluslararası Gelişim İş Birliği)Samsun Şubesi Başkanlığı
Konsey yukarıda belirtilen Samsun İl Gelişim Stratejisi çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla kar amacı gütmeyen bir Bölgesel Ekonomik Kalkınma Şirketi kurma kararı almıştır. Bunun neticesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma Anonim Şirketi kurulmuştur.

Amaçları
 • Samsun İl Gelişim Stratejisi’ni hazırlamak,
 • Stratejinin ortaya koyduğu uygulama projelerini yapmak
 • Yeni iş ve işyeri imkânları yaratmak
 • Mevcut işyerlerinin yapılanmalarını takip edip yeni teknolojilerden faydalanmalarını sağlamak ve onların pazar paylarını artırmaları saylayacak çalışmaları yapmak,
 • İlin yatırım altyapısını ve imkânlarını ulusal ve uluslararası platformlarda pazarlamak,
 • Mevcut şirketlerin/işletmelerin uluslararası tanıtımlarını yapmak ve AB kuralları çerçevesinde kurumsallaşmalarını sağlamak

Samsun İli Tekkeköy İlçesi F36C.05A.4C pafta 608 ada, 1 no’lu parselde bulunan Samsun Milli Emlak Müdürlüğünden Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına tahsisli, 334.130,65 m2 lik arazinin yaklaşık 50.000 m2 lik bölümünde etaplar halinde bir uluslararası fuar ve kongre merkezinin yapımı planlanmıştır. Bu proje kapsamında söz konusu alanının 15.516 m2 lik bölümünde Samsun Fuar ve Kongre Merkezinin I. Etabının inşaatı gerçekleştirilmiştir. Projenin 18 aylık süreçte tamamlanmıştır.

 

Samsun tarım, ticaret, sanayi ve turizm sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanlarda coğrafyasının sağladığı stratejik üstünlük sayesinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de bölgesinin ticari merkezi konumundadır. Kentin sahip olduğu avantajları ve İl Gelişim Strateji Planında da belirtilen ticari yapıdaki üstünlüğü ile Anadolu’nun Karadeniz çanağında bulunan ülkeler ve art bölgelere açılım kapısı olması nedeniyle uluslararası fuar ve kongre merkezi olması hedeflenmektedir.

 

Ortaklar

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi:

 • Samsun Valiliği (Samsun İl Özel İdaresi) Hisse Oranı % 30
 • Samsun Büyükşehir Belediyesi   Hisse Oranı % 30
 • Samsun Ticaret ve Sanayi Odası     Hisse Oranı % 30
 • Samsun Ticaret Borsası                   Hisse Oranı % 5
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı    Hisse Oranı % 5

Ortaklığınca gerçekleştirilmiştir.