bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Mali Politikamız

Samsun Ticaret Borsası olarak 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları en etkin şekilde kullanmak ve üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için bütçe ve muhasebe işlemlerimizi sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik, ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak yürütmektir. 

Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı