bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Haberleşme ve İletişim Politikamız

Samsun Ticaret Borsası olarak Haberleşme ve İletişim Politikamız; 
Hizmet kapasitesi ve kalitesini artırarak sürdüren, bölgesine katma değer sağlayan, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri/üye odaklı bir borsa olma yolunda,

Kurum içinde ve dışında temasta olduğumuz paydaşlarımızla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle, yazılı ve görsel medya da dahil, teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları kullanılarak, düzenli ve çift yönlü olarak sağlanan güncel bilgilerin, doğru zamanda ve doğru yerde paylaşımını sağlayarak, iletişim kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde kullanmaktır. 

Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı