bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Başkanın Mesajı

Ticaret Borsaları rekabete dayalı, güvenli, bilgi dolaşımı ve paylaşımı yüksek, uluslar arası standartların uygulandığı bu nedenle de üretici, tüketici, ihracatçı ve sanayiciye piyasa ekonomisi ortamında dinamik ve rasyonel bir ortam hazırlayan ülke ekonomisine sayısız faydaları olan kurumlardır.

2013 yılından itibaren ivmelenen ve bu yıl itibariyle etkilerini iyice hissedeceğimiz sürekli değişen gelişen ve hizmet odaklı anlayışın hakim olduğu bir döneme geçtik. Bu dönemde “Tarım, Gıda, Hayvancılık Sektöründe ticari faaliyette bulunan üyelerimize, kaliteli hizmeti en hızlı şekilde vermek, sunulan hizmetlerde hataları en aza indirmek, üye memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, tüm şartlara uymayı benimseyerek devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi amaç edineceğiz.

Borsamızı; Meclis, Yönetim Kurulu ve İdari kadromuzun gayretleri ve üyelerimizin desteği ile: idari anlamda gelişmiş kurumsal yapısı, fiziksel anlamda modern cihaz ve ekipmanlarla donatılmış laboratuarı, Ürün Satış, toplantı, eğitim amaçlı salonları, ofisleri ve her türlü bilgi, beceri, kültür ile donatılmış personeli sayesinde, üyelerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, sürekli hizmet çeşit ve kalitesini arttıran, bölgemizde-ülkemizde yapılan proje ve faaliyetlere  öncülük eden, ulusal ve uluslar arası camia ile ilişki ve işbirliğini geliştirmiş örnek gösterilen saygın ve etkin bir kurum haline getireceğiz.

Bu gelişim sürecinde 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinde ticari ve sinai hayatının gelişmesini sağlarken, üyelerimizin ve tüm tarafların birbirleriyle ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni tesis etmeyi, üyelerimize ve kamuoyuna gerekli olan bilgi ve hizmet çeşitliliğini sürekli arttırmayı, tüm faaliyetlerinde insan sağlığı, güvenliği ve esenliğinin gözetilmesini sağlamayı, böylece üyelerimizin, toplumumuzun ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmayı ilke edineceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün dediği gibi, “Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır.” İktisadi başarının yolu ise hedef belirleme, planlama ve bu hedef ve planlar doğrultusunda çok çalışmaktan geçer.

Saygılarımla
Sinan ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı