2017 yılı için İşkur İşbaşı Eğitim Programı başlıyor...

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 27 Şubat 2017 Pazartesi

Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her bir sigortalı için sadece 1.404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlükleri devlet tarafından karşılanacaktır.


687 SAYILI KHK İLE GELEN İSTİHDAM TEŞVİKİ


Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her bir sigortalı için sadece 1.404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlükleri devlet tarafından karşılanacaktır.


Sigortalı Açısından Yararlanma Şartları

 • 01.02.2017 ve 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • İşkura kayıt olması,
 • İşe başladığı tarihten önceki 3 aylık dönemde sigortasız olması gerekmektedir.

 

İşveren Açısından Yararlanma Şartları

 • Özel Sektör İşvereni Olması,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmaması,
 • 2016 Aralık ayı çalışan sayısına ilave istihdam sağlanması gerekmektedir.

 


İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI


İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yine kuruma kayıtlı işyerlerinde daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmeleri ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir.

 

Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilir?

 • En az 2 sigortalı çalışanı olmalı,
 • Özel sektör kuruluşu olması,
 • Katılımcıların %50’sinin program süresi kadar istihdam edeceğinin taahüdünü beyan etmesi gerekmektedir. İşyerlerinin aynı il sınırları içerisinde çalışan toplam işçi sayısı üzerinden kontenjan hesaplanmaktadır.
 • İşletmenin SGK’lı çalışan işçi sayısının; 3/10’u kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı verilmektedir.

 

Programda Kimler Katılımcı Olabilir?

 • 15 Yaşını tamamlamış olması,
 • Son 3 ay işsiz olması,
 • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmaması gerekmektedir.

 

Programda Sağlanan İmkanlar Nelerdir?

 • Katılımcı zaruri giderleri (günlük 54 TL),
 • Genel sağlık sigortası primleri,
 • İş kazası ve meslek hastalığı primleri ödenir.

 

İşverenler Eğitim süresince herhangi bir gider ödememektedir.

 


6645 SAYILI İSTİHDAM TEŞVİKİ

 

31.12.2017 tarihine kadar İşbaşı eğitim programlarını tamamlayanların 18-29 yaş arasında olması durumunda imalat sektöründe 42 ay diğer sektörlerde 30 ay boyunca işveren payı sigorta primi işsizlik sigortası fonundan karşılanır.

 


6111 SAYILI PRİM TEŞVİKİ


6111 Sayılı Kanun Prim Teşvikinden Faydalanmak İçin İşverende Aranan Şartlar;

 • Özel sektörde faaliyette bulunuyor olması,
 • Vadesi geçmiş prim borcunun olmaması
 • Sigortalıların prim ve hizmet belgelerini zamanında vermesi,
 • Primleri zamanında ödemesi,
 • İşe alınacak kişinin işyerinin son 6 aylık SGK hizmet listesinde bulunan çalışan sayısı ortalamasına ilave olması gerekmektedir.

 

6111 Sayılı Prim Teşvikinden Faydalanmak İçin Sigortalı Bazında İstenen Şartlar Nelerdir?

 

 • 01.03.2011 tarihi ile 31.12.2020 tarihi arasında işe alınmış olması,
 • Teşvik alınacak işyerinde iş başlamadan önce son 6 ay SSK’lı olarak çalışmamış olması (Bağ-Kur’lu olması prim teşviki almaya engel değil),
 • Daha önce başka bir işyerinde aynı kanun indiriminden faydalanmamış olması gerekmektedir.

 

18-29 Yaş Arası Erkekler ile 18 Yaşından Büyük Kadınlar

Belgede belirtilen meslekte çalışmak kaydıyla

İŞKUR’a kayıtlı değilse

İŞKUR’a kayıtlı ise

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar

48 ay

+6 ay

Teknik okul mezun olanlar veya İŞKUR kurslarını bitirenler

36 ay

+6 ay

Yukarda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar

24 ay

+6 ay

 

 

29 Yaşından Büyük Erkeklerden

Belgede belirtilen meslekte çalışmak kaydıyla

İŞKUR’a kayıtlı değilse

İŞKUR’a kayıtlı ise

Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya teknik okul ya da İş-Kur kursunu bitirenler

24 ay

+6 ay

Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar

0

+6 ay

 

 

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ


Doğum sonrası çalışan ebeveynlere devlet destekli part time çalışma imkanı tanımaktadır. Doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren kadın işçiye, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiye, talep etmeleri durumunda;

 • Birinci doğumda 60 gün,
 • İkinci doğumda 120 gün,
 • Üçüncü doğumda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanma hakkı doğar. Çoğul doğum halinde bu sürelere 30 gün eklenir. Çocuğun engelli doğması halinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır.

 

Yararlanma Şartları Nelerdir?

4447 sayılı kanunun ek 5. maddesi ile de haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanan bir kişinin;

 

 • Doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması,
 • Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışması,
 • Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesiyle başvuruda bulunması, halinde yarım çalışma ödeneğinden yararlanabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Destek Miktarı Ne Kadardır?

Yarım çalışma ödeneği çalışılmayan her bir gün için günlük asgari ücret brüt tutarı olan 59,25 TL’dir. Çalışanın yarım çalışma süresinin karşılığı işveren tarafından ödenir. Yarım çalışma ödeneği ise İŞKUR tarafından İŞKUR fonundan karşılanır.

2017 yılı için İşkur İşbaşı Eğitim Programı başlıyor...