bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Samsun Fuar ve Kongre Merkezi

Samsun İli Tekkeköy İlçesi F36C.05A.4C pafta 608 ada, 1 no’lu parselde bulunan Samsun Milli Emlak Müdürlüğünden Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına tahsisli, 334.130,65 m2 lik arazinin yaklaşık 50.000 m2 lik bölümünde etaplar halinde bir uluslararası fuar ve kongre merkezinin yapımı planlanmıştır. Bu proje kapsamında söz konusu alanının 15.516 m2 lik bölümünde Samsun Fuar ve Kongre Merkezinin I. Etabının inşaatı gerçekleştirilmiştir. Projenin 18 aylık süreçte tamamlanmıştır.

 

Samsun tarım, ticaret, sanayi ve turizm sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanlarda coğrafyasının sağladığı stratejik üstünlük sayesinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de bölgesinin ticari merkezi konumundadır. Kentin sahip olduğu avantajları ve İl Gelişim Strateji Planında da belirtilen ticari yapıdaki üstünlüğü ile Anadolu’nun Karadeniz çanağında bulunan ülkeler ve art bölgelere açılım kapısı olması nedeniyle uluslararası fuar ve kongre merkezi olması hedeflenmektedir.

 

Ortaklar

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi:

  • Samsun Valiliği (Samsun İl Özel İdaresi) Hisse Oranı % 30
  • Samsun Büyükşehir Belediyesi   Hisse Oranı % 30
  • Samsun Ticaret ve Sanayi Odası     Hisse Oranı % 30
  • Samsun Ticaret Borsası                   Hisse Oranı % 5
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı    Hisse Oranı % 5

Ortaklığınca gerçekleştirilmiştir.