bedava bonus bedava bonus bedava bonus
SABEK A.Ş.

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile hazırlanılması öngörülen ‘Samsun İl Gelişim Stratejisi’ için Devlet Planlama Teşkilatı’nın katkısının sağlanması hususunda Devlet Planlama Teşkilatı’na gidilerek, 19- 07 -2004 tarihinde Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı arasında üçlü protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile Samsun İl Gelişim Stratejisi’ni yaptıracak olan, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile bu çalışmalara teknik destek verme konusunda Devlet Planlama Teşkilatı anlaşmışlardır. Protokolde Samsun’da Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma Konseyi (SABEKAK) kurulması öngörülmüştür. Samsun İl Gelişim Stratejisi kapsamında yapılacak temel planlama ve bu konuda yapılacak tüm çalışmaları yönlendirmek maksadıyla kurulan SABEKAK 04-08-2004 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır.

Üyeleri:

 • Samsun Valiliği
 • Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
 • 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
 • Samsun Belediyeler Birliği
 • Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
 • Samsun Ticaret Borsası Başkanlığı
 • Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı
 • Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı
 • Samsun Ziraat Odası Başkanlığı
 • TUGİB (Teknoloji ve Uluslararası Gelişim İş Birliği)Samsun Şubesi Başkanlığı
Konsey yukarıda belirtilen Samsun İl Gelişim Stratejisi çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla kar amacı gütmeyen bir Bölgesel Ekonomik Kalkınma Şirketi kurma kararı almıştır. Bunun neticesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma Anonim Şirketi kurulmuştur.

Amaçları
 • Samsun İl Gelişim Stratejisi’ni hazırlamak,
 • Stratejinin ortaya koyduğu uygulama projelerini yapmak
 • Yeni iş ve işyeri imkânları yaratmak
 • Mevcut işyerlerinin yapılanmalarını takip edip yeni teknolojilerden faydalanmalarını sağlamak ve onların pazar paylarını artırmaları saylayacak çalışmaları yapmak,
 • İlin yatırım altyapısını ve imkânlarını ulusal ve uluslararası platformlarda pazarlamak,
 • Mevcut şirketlerin/işletmelerin uluslararası tanıtımlarını yapmak ve AB kuralları çerçevesinde kurumsallaşmalarını sağlamak