İşletmelerin ve Kobi'lerin Rekabet Edebilirliği Programı ( Cosme)
1 Şubat 2019 Cuma
Kaynak;
COSME Programı kapsamında " Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı" proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Eğitim Desteği
10 Eylül 2018 Pazartesi
Kaynak; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezlerinde (SEM) “Proje Yönetimi”, “AR-GE, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” ve “Bilgi Teknolojileri Yönetimi” konularında eğitimler düzenlemek üzere Sanayi ve Tekoloji Bakanlığı ve Araştırma Üniversiteleri arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır
Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı
27 Nisan 2018 Cuma
Kaynak; KOSGEB
“2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
Türkiye - AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı Teklif Çağrısı
23 Şubat 2018 Cuma
Kaynak; Avrupa Birliği Bakanlığı
Türkiye ile AB arasında kültür ve sanat alanında kültürlerarası diyaloğun, işbirliğinin, iletişimin geliştirilmesini hedefleyen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programına ilişkin teklif çağrısı 20 Şubat 2018 tarihinde yayınlanmıştır.
KKYDP Tarıma Dayalı Yatırımlar 12. Etap Tebliğ ve Uygulama Rehberi Yayımlandı
9 Kasım 2017 Perşembe
Kaynak; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22) 13 Eylül 2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kobigel - Kobi Gelişim Destek Programı
29 Eylül 2017 Cuma
Kaynak; KOSGEB
Geri Ödemesiz: 300.000 TL, Geri Ödemeli: 700.000 TL, Toplam:1.000.000 TL destek. Başvuru Tarihleri 11 Eylül 2017 – 20 Ekim 2017
İmalat Sanayii, Araştırma ve Geliştirme ve Teknoloji Transferi ve Ticarileşme Faaliyet Alanlarında Proje Teklifleri Çağrısı Açılmıştır
20 Nisan 2017 Perşembe
Kaynak; TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yeni dönem proje teklif çağrısı 6 Nisan 2017 itibariyle başlamıştır. Çağrı başvuruları 9 Haziran 2017 saat 17:00'a kadar kabul edilecektir.
Karadeniz Programı 2014-2020 Dönemi Birinci Teklif Çağrısı Yayınlandı
20 Mart 2017 Pazartesi
Kaynak; AB Bakanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otoritesi olduğu ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programının 2014-2020 dönemi birinci teklif çağrısına 31 Ocak 2017 itibariyle çıkılarak çağrı duyurusu Programın resmi internet sitesinde (http://blacksea-cbc.net/) yayınlanmıştır.
Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması 1. Teklif Çağrısı
20 Mart 2017 Pazartesi
Kaynak; AB Bakanlığı
TANAP Projesi’nin inşaat ve işletme aşamalarında yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak için geliştirdiği Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamındaki Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması ile desteklenecek proje teklifleri için birinci çağrı yapıldı.
Cosme 2017 Yılı Çalışma Programı
21 Şubat 2017 Salı
Kaynak; KOSGEB
Avrupa Birliği'nin işletmelerin ve KOBİ'lerin rekabet edebilirliğini arttırmaya yönelik, 2014-2020 yıllarını kapsayan Birlik Programıdır.
 1   2   3   »