Xı. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Borsamızın Da Katkıları ile Düzenlendi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Tarım Ekonomisi Derneği işbirliğinde düzenlenen, sponsorları ve katılımcıları arasında borsamızın da bulunduğu “XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi” Canik Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Xı. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Borsamızın Da Katkıları ile Düzenlendi.

Canik Kültür Merkezi’nde (CKM) yapılan kongreye; Rektör Prof.Dr. Hüseyin Akan, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan Kurt, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Yücer, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karaköy Tarım İşletmesi Müdürü Oktay Aslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, Şekerbank Bölge Müdürü Namık Kemal Ergenoğlu, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Genel Sekreterimiz Ahmet ALİYAZICI, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve öğretim üyeleri katıldı. Kongrede tarımsal veri sistemleri, tarım ürünleri fiyat ve talep analizleri, tarım ve gıda politikaları, uluslararası tarım ve ticaret, tarımsal yapıda dönüşüm, gıda güvencesi ve güvenliği, tarım işletmeciliği, tarımda risk, belirsizlik ve yönetimi, sulama ekonomisi, tarımsal sanayi ve organizasyon, su ürünleri ekonomisi, tarımsal yayım ve bilgi sistemleri, iklim değişiklikleri, kırsal kalkınma, tarımsal pazarlama, arazi ekonomisi, tarımsal finansman, tarımsal değer biçme, tarımsal örgütlenme, tarımda işgücü piyasası, tarım hukuku, tarımda sosyal sermaye ve güvenlik, doğal kaynaklar, çevre, enerji ekonomisi ve politikaları, tarımsal verimlilik, etkinlik ve teknoloji, tarımsal araştırma, geliştirme ve inovasyon konularında toplam 237 sözlü ve poster şeklinde bildiri gönderildi, bu bildirilerin 55'i TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşlarındaki araştırıcılar tarafından sunuldu. Borsamız Genel Sekreteri Ahmet Aliyazıcı Tarafından ise Ticaret Borsalarının Dünyada ki ve ülkemizde ki durumunu anlatılan bir sunum yapıldı.