bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22) 13 Eylül 2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe

Programın 2016-2020 yıllarında devam etmesine yönelik olarak, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27/02/2016 tarih ve 29637 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır. 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin 2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yürütülecek olan 12.Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince; 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlara yönelik olarak  belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının % 50'si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır. Hibe desteği verilecek konular şunlardır:

 

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (BÜİ),

 

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HÜİ),

 

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (SÜİ),

 

ç) Soğuk hava deposu (SHD),

 

d) Çelik silo (ÇES),

 

e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG),

 

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER),

 

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ),

 

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (TÜY),

 

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

Yatırımcılar ilgi Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 90 gün süre içerisinde www.tarim.gov.tr adresine  11.12.2017 tarihine kadar müracaat edebilirler.

 

 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 12. Etap Tebliğ ve Uygulama Rehberi için Tıklayınız……….