Samsun'u Başkan Çakır Anlattı, Başbakan Davutoğlu Dikkate Aldı…
8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Başbakan Ahmet Davutoğlu ve dokuz Bakanın katılımı ile TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.
Samsun'u Başkan Çakır Anlattı, Başbakan Davutoğlu Dikkate Aldı…

Şurada 81 ilin seçilmiş sözcüleri tarafından, Başbakan ve Bakanlara, illerine ait sorunlar ve bu sorunlara ait çözüm önerileri üçer dakika süreler ile sunuldu.
Şura’ya Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bürokratlar, oda ve borsa başkanları ve geniş bir misafir topluluğu katıldı.
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Samsun ilinin seçilmiş sözcüsü olarak, Samsun’un sorunlarını ve bu sorunlara ait çözüm önerilerini anlatan Başbakan Davutoğlu ve Bakanlara hitaben yaptığı sunumda:
“Samsun’un en önemli sorunu, "2023 Ekonomik Hedeflerine" ulaşmamızı sağlayacak, yerel sanayicinin başka yerlerde yatırım yapmasını önleyecek ve sanayiciyi ilimize çekecek büyük ölçekli yatırım alanlarının bulunmamasıdır.
Bu konu ile ilgili olarak kısa vadeli çözüm önerimiz; 100 hektar alana sahip olan Samsun Tekkeköy tersane alanının atıl durumdan çıkarılarak Organize Sanayi Bölgesi olarak müteşebbisin hizmetine açılmasıdır. Tersane alanına ek olarak, Gelemen Tarım İşletmesi’nin, Tersane Alanının güney sınırından itibaren 200 hektarının OSB'ye devredilmesidir. Böylece 300 hektarlık bir alan oluşturulacaktır.
Orta ve Uzun vadeli çözüm önerimiz: Samsun-Çarşamba Havaalanı, Çarşamba İlçesi arasındaki sulak alan ve tampon bölgenin yeniden değerlendirilerek, Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanmasıdır. Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi' nin doluluk oranı yüzde yüzdür. İl genelindeki doluluk oranından bahisle yatırımcının liman ve havalananından uzak iç bölgelere yönlendirilmesi gibi bir durum gerçekçi olamamaktadır.
Samsun – Ankara hızlı tren projesinin başlangıç tarihi 2023 yılına ötelenmiştir. Talebimiz bu projenin Cumhuriyetimizin 100. Yılından önce tamamlanmasıdır.
Samsun-Ankara Devlet demiryolu ise Amasya, Sivas, Kayseri üzerinden Ankara’ya ulaşan oldukça verimsiz ve eski bir hattır. Bu hattın Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale-Ankara şeklinde gerçekleştirilmesi sonucu 900 kilometrelik hat 400 kilometreye düşecektir.
Samsun’un tarımsal potansiyeli harekete geçirilmelidir.
Çarşamba ve Bafra Ovaları Sulama, drenaj ve diğer alt yapı yatırımları ve bu iki ovadaki arazi toplulaştırma çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerekmektedir.
Samsun’un doğal ve kültürel varlıklarının evrensel olarak tescillenmesi turizme büyük katkı sağlayacaktır.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Vezirköprü Şahinkaya kanyonu ve 114 adet ahşap camimizin Unesco Dünya Mirası Listesine alınması çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından başlatılmalıdır.
Samsun-Krasnodar direk uçak seferleri başlatılmalıdır.” dedi.
81 ilin sunumları bittikten sonra Şuranın kapanış konuşmasını yapan Başbakan Davutoğlu’nun “Yine bir başka husus bütün hemen hemen başkanlarımızın talebi benim dikkatimi çekti. Her yerde, Samsun’da da, organize sanayi bölgeleri konusundaki talepler çok önemli bir gösterge.” demesi dikkatlerden kaçmadı. Başkan Sinan Çakır, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hazırlanan Organize Sanayi Bölgesi talep dosyasını da arz etti.