bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Samsun Teknopark 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi ...
Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (@samsunteknopark) 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Samsun Teknopark 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi ...

Samsun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ahmet ALİYAZICI'nın katıldığı Genel Kurul Toplantısı, Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın konuşmasıyla başladı.

Samsun Teknopark’ın gerçekleştirdiği faaliyet ve gösterdiği başarılardan bahseden Rektör Yardımcısı Kuran “Her sene teknoparkların performansları, araştırma geliştirme (AR-GE) çıktıları, bünyelerindeki kuluçka merkezlerinin üretkenliği ve teknoloji transferi gibi faaliyetlerle değerlendirilmektedir ve bu değerlendirme sonucunda 2018 yılı verilerine göre Samsun Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2019 yılı Kasım ayında düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kategorisi’nde birincilik ödülüne layık görülmüştür.” dedi.