bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Samsun Tarım Fuarı Kapılarını Açtı
Samsun'umuzda gelişen teknolojiye uygun olarak daha verimli, daha stratejik bir tarımın yapılması adına sektörde yeniliklerin takip edilmesini sağlamak, ekonomik anlamda katkı sunmak amacıyla düzenlenen bu fuar ilimizi bol, kaliteli ve ucuz, dünya ile rekabet edebilen ürünler yetiştiren bir tarım bölgesi haline getirme hedefimizin de ana destekleyicilerinden bir tanesidir. Fuar İlimiz ve Bölgemiz çiftçilerinin yanı sıra sektörde hizmet veren sanayi ve ticaret kuruluşları ve tarım sektörünün tüm paydaşları açısından büyük faydalar sağlayacaktır.
Samsun Tarım Fuarı Kapılarını Açtı

2017 Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı. TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programına, birçok önemli firmanın temsilcileri ve yabancı ülkeden gelen misafirler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Günhan Ulusoy;

Dünya nüfusunun artış hızına göre bu yüzyılın sonunda doyurulması gereken 2 milyara yakın daha nüfus ortaya çıkacak. Dünya Bankası verilerine göre tarımdaki verimlilik artışı dünya nüfusunun artış hızının çok gerisinde kalmaktadır. Dünya nüfusundaki hızlı artışa bağlı olarak artan gıda ihtiyacının nasıl karşılanacağına dair arayışlar artarak ve kapsamlı olarak devam etmektedir.


Diğer taraftan tarım dünyada 2.5 milyar insanın geçim kaynağı. Dünya hızlı bir şekilde sanayileşse de bütün dünya toplumları için tarım hala çok önem arz ediyor. Dünyanın en büyük sanayi ülkelerine baktığımız zaman aynı zamanda bu ülkelerin tarımda da çok ileri noktalarda olduğunu ve dünyanın en büyükleri olduğunu görürüz.


Tarım insanlık için sadece iktisadi bir sektör değil. Siyasal, sosyal, değerler sistemiyle ilişkili ve toplumun gelecekte sağlıklı toplum olabilmesi için geliştirilmesi gereken bir sektör. İnsanları doğduğu yerde besleyen, istihdamı yaygınlaştıran, toplumsal dengeyi koruyan, sosyal paylaşımı, refahı sağlayan ve değerlerinde korunması noktasında kontrol mekanizması oluşturan bir sektör olması tarımı daha da öne çıkarıyor.


Tüm bu bilgiler gösteriyor ki Dünyamızın ve özellikle ülkemizin hızla değişen ve gelişen şartları altında Tarım geçmişte olduğundan daha büyük ve daha stratejik bir öneme sahiptir.


Türkiye'de tarımsal verimlilik, özellikle son yıllarda geliştirilen stratejik bakış açısıyla, uygulanan projeler ve oluşturulan yeni destekleme politikalarıyla arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu alanda yaşanan gelişmeler sonucunda; Ülkemiz, 60 milyar dolarlık tarımsal üretim hasılası ile dünyada altıncı, Avrupa Birliğinde (AB) ise birinci sırada yer alıyor.  186 ülkeye bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç etmekteyiz. Bu üretimlerinde ihracat değeri 18 milyar dolardır. Tüm bu başarıların gerçekleşmesinde şüphesiz, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin sonsuz katkıları bulunmaktadır.


Samsun, bulunduğu coğrafi konum, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmişlik açısından önemli olduğu kadar, tarımsal potansiyeli, arazi, iklim, toprak varlığı, üreticisin değişen tarımsal uygulama tekniklerine uyumu ve mevcut kurum ve kuruluşlarıyla ülkemizde önemli bir yere sahiptir.


Samsun’ da toplam arazinin yüzde 45 ini oluşturan tarım alanı 433 bin hektardır ve bu alanın yüzde 60’ ından fazlası sulanabilir durumdadır. Samsun Türkiye genelinde bitkisel üretim olarak yüzde 2,42 pay ile 10 uncu, canlı hayvanlar değeri olarak yüzde 1,70 pay ile 18. Sıradadır. Samsun 2016 yılında 67 bin 855 ton fındık üretimiyle Türkiye fındık üretiminin yüzde 16 sını gerçekleştirmiştir. Yine 2016 verilerine göre meyve veren yaşta fındık ağaçlarının yüzde 12,38 i Samsun’ da yer almaktadır.


Samsun’ un ihracatında tarım ve gıda ürünlerinin payı 2017 Ağustos sonu itibari ile 101 milyon 580 bin dolar ile yüzde 33 dür.


Samsun'umuzda gelişen teknolojiye uygun olarak daha verimli, daha stratejik bir tarımın yapılması adına sektörde yeniliklerin takip edilmesini sağlamak, ekonomik anlamda katkı sunmak amacıyla düzenlenen bu fuar ilimizi bol, kaliteli ve ucuz, dünya ile rekabet edebilen ürünler yetiştiren bir tarım bölgesi haline getirme hedefimizin de ana destekleyicilerinden bir tanesidir. Fuar İlimiz ve Bölgemiz çiftçilerinin yanı sıra sektörde hizmet veren sanayi ve ticaret kuruluşları ve tarım sektörünün tüm paydaşları açısından büyük faydalar sağlayacaktır.