bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Samsun İli Oda Borsaları Müşterek Toplantısı Hisarcıklıoğlu Başkanlığında Gerçekleşti...
Samsun ili Oda Borsaları Müşterek Toplantısı TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi.
Samsun İli Oda Borsaları Müşterek Toplantısı Hisarcıklıoğlu Başkanlığında Gerçekleşti...


Samsun ili oda borsalarının yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları, yönetim kurulu üyeleri, meclis başkanlık divanı üyeleri ile kadın ve genç girişimci başkanlarının iştirak ettiği toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Çakır ve Başkan Yardımcımız Günhan Ulusoy söz alarak sektörel sorunları Sayın Hisarcıklıoğlu’na sundular.


Başkan Çakır'ın konuşması:


Sayın Başkanım,


Ülkemizin birçok meselesinde olduğu gibi pandemi sürecinde de liderliğinizde camiamız ilk günden itibaren hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip iş dünyamızı rahatlatacak tedbirlerin alınmasını hem sağlamış hem de hızlandırmıştır.


İş dünyamız ile hükümet arasında yarattığınız köprü sayesinde sektörlerin sorunları, talepleri ve görüşleri çok çabuk bir şekilde derlenip toparlanıp hükümete aktarıldı. Böylece destek paketleri hızla devreye girdi. Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti 500 milyara çıkarıldı. Bizde oda-borsalarımızın her türlü yayın organından bu müjdeleri üyelerimize gün be gün müjdeledik. Zat-ı alilerinize müteşekkiriz.


Yine pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için vergi ve SGK prim borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılarak vadelere yayılması konusu çok olumlu bir gelişme olmuştur. İlk ödemelerin Şubat ayında başlayacak olması iş dünyamıza ve vatandaşımıza önemli bir rahatlama sağlayacaktır.


Mart ayından bugüne kadar yaşadıklarımız bizlere e-ticaretin ve lojistiğin önemini, dijital dönüşümün yatırım yapılması gereken ciddi bir zorunluluk olduğunu, tedarik zincirlerinin değişen şartlara uyum sağlama becerisi yüksek bir şekilde organize edilmesinin gerekliliğini bizlere gösterdi.


Bundan sonra ise yine liderliğinizde Kovid-19 sonrası döneme hazırlanarak salgın nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukları kısa sürede geride bırakacağımıza inanıyorum.


Sayın Başkanım,


Bu vesile ile huzurunuzda başta proje ortaklarımız Samsun Ticaret ve Sanayi Odamız, Bafra, Çarşamba ve Terme Borsa Başkanlarımız olmak üzere tüm ilimiz ve oda ve borsa başkanlarına destekleri için teşekkür ediyorum. “Gıda Laboratuvarımızın kapasitesinin geliştirilmesi güdümlü projesi” imza aşamasına gelmiştir. 6 milyon 24 bin liralık bu projenin yüzde ellisi eş finansmandır.


Samsun Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte yürüttüğümüz yeni hizmet binamızın inşaatını tamamladık. Tefrişat işleri aşamasındayız. Yeni hizmet binamızın iki katını laboratuvar olarak ayırıp hazırladık. Makine-teçhizatı kadar fiziki mekanları ile de çağın gerekliliklerine uygun modern bir laboratuvarı sektörün hizmetine sunacağız.

Sayın Başkanım sizde bu konuda en başından itibaren heyecanımızı paylaştınız hiçbir zaman destek ve himayelerinizi esirgemediniz. En kalbi şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.


Sayın başkanım,


Önemli gördüğüm konuları bilgilerinize arz etmek istiyorum:


İlimizde var olan KGF temsilciliği, KGF’ nin yeni yapılanma çalışmaları sonucu kapatılmış ve Trabzon’ da bölge temsilciliği açılmıştır. Gerek kendi potansiyeli gerekse de çevre illerin kapasiteleri göz önüne alınarak KGF Bölge Temsilciliği Samsun' da kurulmalıdır.


Samsun’ da son yıllarda tamamlanan veya yatırım sürecinde olan organize sanayi bölgeleri, önemli ihracat yapan firmalarımızın varlığı, serbest bölgesi, çok önemli bir liman kenti olması, lojistik merkezi gibi artıları Samsun' da artık bir İhracatçılar Birliği’ nin kurulmasını gerektirmektedir.


Yem fiyatları son 11 ayda yaklaşık yüzde 50 oranında artmıştır. Saman ve Ot da da durum hemen hemen aynıdır. Yem fiyatlarındaki bu artışa rağmen çiğ süt fiyatları 11 aydır artmamış, 2,3 TL seviyesinde kalarak üreticiyi çaresiz bırakmıştır. Çiğ süt üreticisi zarar ettiği için süt ineklerini kestirmeye başlamıştır.  Ülkemizde bu durum daha önceki yıllarda da yaşanmış Kesilen ineklerle birlikte hayvan varlığı azaldığı ve doğurganlık yok olduğu için hem damızlık hem de kesimlik ve besilik hayvan ithalatı gündeme gelmiştir. Yine benzer bir durum yaşanmaktadır. Eğer çiğ süt fiyatı 2,8 TL seviyesine acil olarak getirilmezse inekler kesilecek ithalat katlanarak artacak ve şu anda hayvan varlığına ulaşmamız yıllar alacaktır.

Saygılarımı sunuyorum.