bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 9'uncu Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi….
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır’ da iştirak etti.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 9'uncu Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi….

OMÜ’ nün durum analizi ve gelecek perspektifi, pandemi sürecinde sağlık hizmetleri ve OMÜ’nün toplumsal katkısı gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, üniversite-sanayi işbirliği ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.