bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Ipa'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni Çerçevesinde 12. Proje Başvuru İlanı Yayınlanmıştır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatınmlara ilişkin olarak, On ikinci Başvuru İlanını yayımlamıştır. Söz konusu ilan, program kapsamında yatınm yapmak isteyen işletmelere yönelik proje başvuruları ile ilgilidir.

Proje çağrısı, rehber, programa başvuru için doldurulması gerekli dokümanlar, finansal destek miktarları ve TKDK İl Koordinatorlükleri iletişim bilgileri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) internet sayfasında (www.tkdk.gov.tr) yer almaktadır. Program, birinci dönem uygulama illeri olan Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya.vMalatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat illerinde ve ikinci dönem uygulama illeri olan Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankın, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak illerinde uygulanacaktır.

Projelerin finansal desteklenme oranları %50-65 arasında olup, başvuru sahiplerinin eş finansmanıgerekmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahiplerinin TKDK ile protokol imzalamış bankalarltanm kredi kooperatiflerinden kredi alabilmeleri ve Kredi Garanti Fonu teminatından yararlanabilmeleri mümkün olup, TKDK tarafından anlaşma yapılan bankalar ve kurumlar ile ilgili bilgiye TKDK web sayfası ve TKDK İl Koordinatorlüklerinden ulaşılabilmektedir.

Desteklenecek tedbirler ve AB finansal destek oranları tabloda belirtilmiştir:

Öncelik Ekseni Tedbir Adı Alt Tedbir Adı AB Destek Oranları
Öncelik Ekseni 1 Tarımsal İ,Şletmelerin Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım % 50- % 65
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Öncelik Ekseni 2 Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması % 50
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Meyve ve Sebzelerin  İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin  İşlenmesi ve Pazarlanması
Öncelik Ekseni 3 Kırsal Ekonomik Faaliuyetlerin Çeşitlendirilmesi Ve Geliştirilmesi Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi % 50
Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığının Geliştirirlmesi