bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Gerçek Usulde Vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, borsa tescili yapılarak gerçekleştirilen alımlarında 7 bin TL’ lık sınır artık aranmayacak...
Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, ekonomi şuralarında dile getirdikleri taleplerin sonuca ulaştığını ve uygulamanın başladığını müjdeledi. Gerçek Usulde Vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, borsa tescili yapılarak gerçekleştirilen alımlarında 7 bin TL’ lık sınır artık aranmayacak.
Gerçek Usulde Vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, borsa tescili yapılarak gerçekleştirilen alımlarında 7 bin TL’ lık sınır artık aranmayacak...

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır yaptığı açıklamada; “Borsamız kotasyonuna tabi ürünler içerisinde yer alan ürünlerin birçoğunun birim fiyatlarının yüksek olması sebebiyle, üreticilere yapılan ödemeler, kanun çerçevesinde belirtilen 7 bin TL’ lik sınırı aşmaktaydı. Bu sınırı aşan ödemeler finans kurumları aracılığıyla yapılıyordu. Borsamız kotasyonuna tabi ürünlerin “Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” içine alınması üyelerimizi ve üreticimizi rahatlatacaktır.


Bölgemizde özellikle orta büyüklükteki fındık üreticileri 1-1,5 ton ile 2-2,5 ton arasında ürün yetiştirmektedirler. Bu tip üreticilerden yapılan alımlarda kanunda belirtilen 7 bin TL’ lik sınır her halükarda aşılmaktaydı.  Üreticilerden yapılan alımların büyük ölçüde köylerde yapıldığı, bazı ödemelerin yerinde ve peşin olarak yapıldığı dikkate alındığı zaman; 7 bin TL’ sını aşan ödemelerin finans kurumları aracılığı yapılmasının gerekliliği uygulamada sorunların yaşanmasına sebep olmaktaydı.


Çeşitli vesileler ile Samsun Ticaret Borsası olarak gündeme getirdiğimiz ve halli konusunda çalışmalar yürüttüğümüz bu konu 09 Haziran 2017 tarihli 30091 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenmiştir. “Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46. maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeleri tevsik kapsamında olmayan tahsilat ve ödemeler kapsamına alınmıştır.


Üyelerimize hayırlı olsun. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na konunun halli yönünde verdikleri sonsuz desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (459) da yapılan değişiklik:


MADDE 2 - Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.


“ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”