bedava bonus bedava bonus bedava bonus
GELECEK NESİLLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA….
Doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan vermek için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine değindik….
GELECEK NESİLLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA….

Borsamız Akademik Danışmanı, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin KAYNAK’ın moderatörlüğü ve Doç. Dr. Merve KILIÇ KARAMAHMUTOĞLU’nun sunumuyla “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” semineri gerçekleştirildi.

 

Doç. Dr. Merve KILIÇ KARAMAHMUTOĞLU sunumuyla; insan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge kurarak, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir programlama yapılmasını amaçlayan sürdürülebilir kalkınma ve bütünsel bir yaklaşım olan sürdürülebilir kalkınma için belirlenen 17 evrensel hedef konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

 

Sürdürülebilir kalkınma için belirlenen evrensel hedeflerin gerçekleştirilmesinde iş dünyasının rolü ve alınabilecek önlemlerin değerlendirildiği seminere Borsamız üyeleri, çalışanları ve paydaşları katıldı.

 

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” seminerine ilgilerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederiz.