Eksik ve Hatalı Olan Vergi Numaralarının 15.01.2013 Tarihi Mesai Bitimine Kadar Bildirilmesi Gerekmektedir.
23.06.2012 tarih ve 28332 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun 04.06.2012 tarih ve 2012/3237 sayılı kararıyla Borsa organ yenileme seçimlerinin 2013 yılının Şubat Mart aylarında yapılmasına karar verilmiştir.

Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre Borsamıza kayıtlı gerçek ve tüzel kişiliğe haiz üyelerin seçimlerde oy kullanabilmeleri için Vergi mükellefiyeti şartı aranacağından üyelerimizin kayıtlarını kontrol etmeleri, eksik ve hatalı olanların vergi numaralarını 15.01.2013 Salı günü mesai bitimine kadar bildirmeleri gerekmektedir

Yukarıda belirtilen tarihe kadar kayıtlarını düzeltmek için müracaat etmeyen üyelerimiz, kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaktır.

Önemle duyurulur.