bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Borsadan Üyelerine Iso 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Eğitimi...
Borsadan Üyelerine ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Eğitimi...
Borsadan Üyelerine Iso 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Eğitimi...

Günümüzde global ticaretin yaygınlaşması ve benzer kuruluşların artması rekabet şartlarının daha da sertleşmesine sebep olmuştur. Bu durum, kuruluşların en önemli varlık sebebi olan müşteri kavramını daha da önemli kılmıştır. Kuruluşlar açısından müşterimizin beklenti ve şikayetlerine kayıtsız kalmak gibi bir lüks kalmamıştır. Müşteri beklentilerinin kişiden kişiye değişmesi bu durumu kontrol etmeyi zorlaştırmakta ve sistematik bir yaklaşımı şart koşmaktadır. Geleneksel metotlarla müşteri beklentilerini karşılamaya çalışmak günümüzde artık yeterli olamamaktadır. Müşteri beklentilerinin artması ve pazar payının giderek küçülmesinden dolayı kuruluşlar müşteri memnuniyeti proseslerini oluşturmakta ve yönetmekte zorlanmaya başlamışlardır.
Bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesine kıyasla en az dört kat daha masraflıdır. Müşteri kaybeden kuruluşların bu kayıplarını telafi etmeleri ve itibarlarını tekrar kazanmaları büyük çaba ve maliyet gerekir. Bu durumlara maruz kalmamak için her yönetim sisteminin ortak yaklaşımı olan önleyici yaklaşımla sistemimizi yönetmemiz gerekmektedir.
Bu sebeple Samsun Ticaret Borsası 13 Eylül Cumartesi günü, Anemon Samsun Otelde, sertifikalı, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Eğitimi düzenlemiştir.