bedava bonus bedava bonus bedava bonus
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarını güvence altına alan evrensel anlayışın bir ürünüdür.

İnsan hak ve özgürlüklerinin evrensel ölçütlere ulaştırılması konusunda toplumun tüm kesimlerine büyük görev düşmektedir.  Bizim kültürümüzün temelinde zaten insani değerler ve hoşgörü vardır. Ancak bu mirası devam ettirmek için hepimiz bir birey ve insan olarak, evrensel bir değer olan insan haklarının yerleştirilmesi ve iyileştirilmesi için daha duyarlı olmalı, özellikle çocuklarımızın insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesini sağlayarak, daha mutlu bir toplum olmaya katkıda bulunmalıyız.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için olduğu gerçeğinin bütün dünyada kabul edilmesi temennisiyle kutluyorum.
Sinan ÇAKIRYönetim Kurulu Başkanı