Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç  ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran Borsamızı Ziyaret Etti...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç  ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran Borsamızı Ziyaret Etti...