bedava bonus bedava bonus bedava bonus
WEBİNAR: Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Hindistan

31 Mayıs 2022 Salı günü saat 11:00'da Hindistan'da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Hindistan'da iş yapmakta olan iş insanlarımız ile Hintli firma temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı "Hindistan: Makine (Takım Tezgâhları)" isimli sektörel e-sohbet toplantısı gerçekleşecektir.


Konu ile ilgili program ektedir.

Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler Hindistan Webinar Linki