WEBİNAR: Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Mısır

16 Eylül Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Mısır'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin katılımıyla "Mısır'da Yatırım, Ticaret ve Yeni Gümrük Sistemi: Gönderi Ön Bilgilendirme (Advance Cargo Info-ACI)" konulu bir e-sohbet toplantısı gerçekleşecektir.

Toplantıya ilişkin detayların yer aldığı doküman ekte sunulmaktadır.


Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Mısır Webinar Linki