WEBİNAR: Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler Japonya

23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 10:00'da Japonya'da görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile Japonya İthalat ve Yatırım Ajansı Danışmanı Makoto Nakamura ve Global Media Corporation CEO'su Masanori Tonegawa'nın konuşmacı olarak katılarak iş insanlarımızı bilgilendireceği "Japonya Gıda Pazarında Başarılı Olmak" isimli e-sohbet toplantısının gerçekleştirilecektir.

İngilizce dilinde düzenlenecek olan toplantının programı ve toplantıya katılmak için gerekli link ekte sunulmuştur.


Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler Japonya Webinar Linki