WEBİNAR: Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Konferansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hakemli bilimsel yayını olan Verimlilik Dergisi'nin Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısı 5 Ocak 2023 tarihinde yayımlanmıştır.


Özel sayıda yayımlanan makalelere https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik/issue/75028 ulaşılabilmektedir. Söz konusu makalelerin ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 30 Mart 2023 Perşembe günü 14:00- 17:30 saatleri arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısı Konferansı (çevrimiçi) düzenlenecektir.


Konferansa ilişkin Afiş ve Konferans Programı ekte sunulmakta olup; https://tubitak-gov.zoom.us/j/98090938612 linkinden konferansa katılım sağlanabilir.