bedava bonus bedava bonus bedava bonus
TSE: İthalat Denetimleri

Türk Standardları Enstitüsü’nün ekteki yazısında detayları verilen mevzuat çerçevesinde, fiili denetime tabi tutulan eşyaya ilişkin başvuruların yapıldığı BelgeNet sistemi üzerinden ithalatçı firmalara kendileri tarafından ithalat sürecinin görüntülenebilmesi/yürütülebilmesi amacıyla yetki verilebilmesi ve var olan yetkilerin de güncellenebilmesi kapsamında hazırlanan yol gösterici nitelikte bir videoya ait erişim linki paylaşılmıştır.


Yazıda ayrıca, söz konusu fiili denetim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla farklı görüş ve önerilerin değerlendirmeye alınabileceği iletilmiştir.


Bu itibarla, konu hakkında varsa görüş ve önerilerinizi 24 Nisan 2023 Pazartesi saat 12:00’ye kadar samsuntb@tobb.org.tr adresine iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.