bedava bonus bedava bonus bedava bonus
TOBB: Tarımda Dijital Teknolojiler

Tarımda dijital teknolojiler hakkında envanter oluşturmak ve ardından bu envanterde yer alan teknolojilerin tanıtımını tarımsal üreticilere gerçekleştirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından "Tarımda Dijital Teknolojiler Envanteri" çalışması başlatılmıştır. Söz konusu çalışma ile tarımda dijital teknolojiler alanındaki şirketler ile çözümlerinin kayıt altına alınması ve ardından envanterdeki tedarikçilerin ve çözümlerinin tarımsal üreticilere tanıtılması amaçlanmaktadır.

 

Bu çerçevede envantere dahil olarak tarımsal üreticiler ile buluşmak isteyen, tarımda dijital teknolojiler üreten ve uygulayan tedarikçilerin 19 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar https://anket.tobb.org.tr/#/anket/tarimda-dijital-teknoloji adresinde yer alan anketi doldurarak, bilgilerini envantere kayıt etmeleri gerekmektedir.