bedava bonus bedava bonus bedava bonus
TOBB: Fuarcılık Bilgi Sistemi

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 56ıncı maddesinin g bendi ile, 'oda ve borsalara yurt içi fuarlar konusunda yapılan ve Birliğe intikal ettirilen müracaatları inceleyip karara bağlama; fuar şirketlerine yurt içi fuar düzenleme yetki belgesi verme' yetkisi TOBB’a  verildiği malumlarınızdır.

Bu kapsamda, fuarcılık faaliyetleri ile ilgili tüm başvuru süreçlerinin yapılabileceği ve takip edilebileceği Fuarcılık Bilgi Sistemi'nin (Sistem) kurulum çalışmaları TOBB tarafından tamamlanmıştır. Söz konusu Sistem ile fuarcılıkla ilgili tüm başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve tüm taraflar için iş yükünün azaltılarak hızlı bir şekilde işlemlerin sonuçlandırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, TOBB BS Üye, Banka Ödeme Sistemi gibi bir çok bilgi/veri sistemi ile entegrasyon sağlanmıştır.


Gerek Oda/Borsalar, gerekse firmalar için süreci oldukça kolaylaştıracak olan Fuarcılık Bilgi Sistemi, Temmuz 2023 itibariyle kullanıma açılacaktır. Bu tarih itibariyle fuarcılık faaliyetleri ile ilgili tüm başvurular Sistem üzerinden kabul edilecek olup, 01.08.2023 tarihi itibariyle tüm başvurular sadece Sistem üzerinden kabul edilecektir.


Sisteme ilişkin bilgilendirme toplantılarının, Oda/Borsalara ve yetki belgesi sahibi firmalara yönelik olarak iki ayrı hedef gruba olacak şekilde düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda, 18 Temmuz 2023 tarihinde Oda/Borsalara yönelik ve 20 Temmuz 2023 ve 25 Temmuz 2023 tarihlerinde yetki belgesi sahibi firmalara yönelik olmak üzere üç ayrı toplantının online olarak düzenlenmesi planlanmaktadır. Oda/Borsalara yönelik düzenlenecek bilgilendirme toplantısının gündemi Ek-1'de ve yetki belgesi sahibi firmalara yönelik düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısının programı Ek-2'de yer almaktadır.


Fuarcılık Bilgi Sistemi üzerinden işlem veya başvurular sadece "firma temsilcisi" tarafından ve firma temsilcisine ait e-imza ile yapılabilecektir. Bu sebeple, 5174 sayılı Kanunu'nun 9. maddesinde yer alan 'üye kayıtlarının ortak veri tabanında (TOBB BS üyelik sistemi) güncel tutulması' hükmüne istinaden, fuar düzenleme yetki belgesi sahibi firmaların temsilci bilgilerinin güncelliğinin sağlanması ve firma temsilcisine ait e-imza temin edilmesi önem arz etmektedir.