bedava bonus bedava bonus bedava bonus
TOBB: Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kurumlara duyurusunda; çevreye ilişkin beyan ve görseller içeren ticari reklam ve ticari uygulamalarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve ekte takdim edilen Kılavuz hükümlerine uyulması ve üyelerin konu hakkında bilgilendirilmesi talep edilmektedir.