TOBB: Avrupa Çevre Ajansı-Avrupa Konu Merkezleri

Ülkemiz, Avrupa Çevre Ajansının (AÇA) üyeleri arasında yer almaktadır. "AÇA ile ilişkileri yürütmek” görevi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir.

Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa seviyesinde topluma çevreyi korumak için gerekli önlemleri aldıran, alınan önlemlerin sonuçlarını değerlendiren ve çevrenin durumu hakkında kamuyu düzenli olarak bilgilendiren bir Avrupa Birliği kurumudur. Diğer yandan, AÇA, yıllık olarak hazırlanan çalışma programlarında tanımlanan faaliyetlerin yerine getirilmesi için, AÇA dışında oluşturulan "European Topic Centers (ETC)/ Avrupa Konu Merkezlerinden (AKM)” hizmet alımı yapmaktadır. AKM'ler, üye ülkelerin kurum ve kuruluşlarından oluşan konsorsiyumlardır.


2022-2026 yılları arası için AÇA tarafından Proje Teklif Çağrısına çıkılmış olup, duyurusu AÇA'nın websayfasında (https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/open) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının websayfasında (https://aca.csb.gov.tr/avrupa-konu-mcrkezleri-ihale-teklif-cagrisihaber-260127) yayınlanmıştır. Proje çağrısı çerçevesinde, AÇA tarafından, aşağıda belirtilen konularda, söz konusu "Avrupa Konu Merkezlerinden” hizmet alınacaktır.

-Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler, İklim Değişikliğine Uyum ile Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO)


-İklim Değişikliğinin Azaltılması


-Veri Entegrasyonu ve Dijitalleşme


-İnsan Sağlığı ve Çevre

-Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Kullanımı

-Sürdürülebilirlik Eğilimleri, Beklentileri ve Yanıtları

Çağrılara ilişkin son teklif sunma tarihi, 29 Nisan 2021 saat 14:00 olarak belirlenmiştir. AKM'lerin önemi düşünüldüğünde, Türkiye'den de yukarıda bahsi geçen konularda çalışan Oda/Borsalar, kamu kurumu, üniversite, araştırma kuruluşu, sivil toplum kuruluşu, danışmanlık şirketi vb. kuruluşların çağrıya yönelik hazırlık yapmaları ve konsorsiyumlarda yer almasına ilişkin girişimlerin başlatılması faydalı görülmektedir.

Bu çerçevede, 17 Mart 2021 tarihinde 14:30-16:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantı "Cisco Meeting App” üzerinden düzenlenecek olup, bağlantı detayları ve toplantı gündemi ekte yer almaktadır.