bedava bonus bedava bonus bedava bonus
Seçim İlanı

SAMSUN TİCARET BORSASINA AİT MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİKLERİ SEÇİMİ İLANIDIR


Samsun Ticaret Borsası Meslek Komitesi ve Meclis Üyelikleri seçimi 05 Kasım 2022 Cumartesi günü Samsun Ticaret Borsası Hizmet Binasında (Yeni Mahalle 839. Sokak No: 120/1 Canik/SAMSUN) adresinde yapılacaktır.

 

Seçim saat: 10.00’ da başlayacak ve 17.00’ da sona erecektir. (7) adet meslek grubuna ait seçme ve seçilme hakkına haiz üyeleri gösterir seçmen listeleri Samsun Ticaret Borsası ilan panolarında ve İlçe Seçim Kurulunda askıya çıkarılacaktır.

 

Listeler 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 08.00’ de askıya çıkarılacak 24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17.00’ de (3 iş günü) askıdan indirilecektir.

 

Askı süresi içerisinde listelere yapılacak itirazların ve düzeltme taleplerinin yazılı olarak Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

 

Gerçek kişilerin oy kullanma işlemi, oy verenin kimliğinin kimlik belgesi ile ispatından sonra seçim listesinde isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra gerçekleşecektir.

 

Tüzel kişi temsilcileri gerçek kişiler temsil belgeleri ile oy kullanacaklardır.

 

İlgililere 5174 Sayılı Kanun’un 84. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

Canik İlçe Seçim Kurulu