ÖNEMLİ-Vergi Kayıtlarını Kontrole Davet

5174 Sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” nun 83. Maddesi gereği Borsamıza kayıtlı gerçek ve tüzel kişiliğe haiz üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek hatalı kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin borsamız nezdindeki kayıtları 5 Eylül 2022 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar incelemeye açık olacak, hatalı kayıtların düzeltilmesi başvuruları yazılı olarak yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihe kadar vergi mükellefiyetine ilişkin kayıtlarını düzeltmek için borsamıza müracaat etmeyen üyelerimiz, borsamız nezdindeki kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaktır.

Önemle Duyurulur.