bedava bonus bedava bonus bedava bonus
ÖNEMLİ: 2021 Yılı Atık Beyan İşlemleri Hk.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün duyurusunda, Her yıl olduğu gibi Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9 maddesi (ğ) bendi gereğince Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN)/Atık Beyan Sistemi (TABS) 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile kullanıma açılmış olup, 31 Mart 2022 tarihi itibariyle kapatılıp, sistemde kaydı bulunanların https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden(Atık Yönetim Uygulaması (TABS/ MoTAT /KDS)) beyanda bulunmaları gerekmekteydi.

Ancak,  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından beyanını yapamayan veya hatalı beyan yaptığını fark edenlerin resmi olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine başvurmaları neticesinde kurumların/tesislerin/firmaların problemlerinin giderilmesini sağlamak için bir defaya mahsus olmak üzere 5 iş gününü geçmeyecek şekilde ATYÖN üzerinden uzatma süresi verileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Bölgemize bağlı TABS sistemine kayıtlı gerçek/tüzel kişilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak TABS sisteminin açılmasını talep etmeleri ve ivedilikle beyan yapmaları gerekmektedir.


Ayrıca, beyanda bulunmayanların Çevre Kanunun 20.nci maddesinin (g) bendinde yer alan "12.nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk Lirası (32.855 TL) idarî para cezası verilir" hükmü kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır.