bedava bonus bedava bonus bedava bonus
KONUT YARDIMI

AFAD, TOKİ ve TOBB tarafından bir protokol dahilinde yürütülecek kampanya kapsamında inşa ettirilerek AFAD'a teslim edilecek konutlar için TOBB ve TOBB’a bağlı Oda ve Borsalarca açılacak banka hesaplarına gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince aktarılan bağış tutarlarının, söz konusu bağış tutarlarının banka hesaplarına yatırıldığı dönemde tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunduğu,

Söz konusu bağış tutarlarının mükellefler tarafından TOBB ve TOBB’a bağlı Oda/Borsaların hesaplarına aktarıldığının, gerekli açıklamayı içeren banka dekontlarıyla tevsik edilmesi gerektiği ekteki Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yazısında belirtilmektedir.


Bağışçılarımızın dikkatine önemle sunulur.