bedava bonus bedava bonus bedava bonus
EĞİTİM: TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Karadeniz Eğitim Programı

İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları doğrultusunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı” kapsamında ihracatçılarımıza yol göstermek adına muhtelif çalışmalar yürütülmektedir.


Söz konusu Eylem Planı’nın ana hedeflerinden biri olan eğitim programları kapsamında, daha fazla üretici, girişimci ve ihracatçıyı Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik sürecine ilişkin bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ilgili Bakanlık ve kamu kurumları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından “TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programları” düzenlenmektedir. 28 Şubat 2022 tarihinde Marmara Bölgesindeki, 27 Aralık 2022 tarihinde Ege Bölgesindeki ve 22 Nisan 2023 tarihinde İç Anadolu Bölgesindeki tüm illerde faaliyet gösteren ihracatçılar, üreticiler ve girişimcilere yönelik eğitim programı çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.


4 Mayıs 2023 Perşembe günü 10.00 – 16.30 saatleri arasında “TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Karadeniz Eğitim Programı” çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Toplantı katılım linki aşağıdadır.


TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Karadeniz Eğitim Programı Katılım Eki