bedava bonus bedava bonus bedava bonus
EĞİTİM: Enflasyon Düzeltmesi Semineri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde ve EY Türkiye işbirliğinde 14 Aralık 2023 tarihinde saat:13:30'da TOBB Konferans Salonu'nda 'Enflasyon Düzeltmesi Semineri' gerçekleştirilecektir. Bahse konu seminerde, güncel ekonomik durum ve mali konular değerlendirilerek, enflasyonun muhasebeleştirilmesine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Kayıt Linki: https://anket.tobb.org.tr/#/anket/enflasyon-duzeltmesi-semineri