bedava bonus bedava bonus bedava bonus
EĞİTİM: Coğrafi İşaretlerin Koruması Çevrimiçi Eğitim Kursu Hk.

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşen coğrafi işaretlerin farkındalığının artırılmasında, TOBB öncülüğünde Oda ve Borsalar ile işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.


Bu vesileyle, coğrafi işaretli ürünlerin önemi ve bunların üretici grupları tarafından nasıl korunabileceği ve değerli bir varlık olarak nasıl kullanılabileceği konusunda temel bir anlayış sağlamak amacıyla 11.Avrupa Kalkınma Fonu kapsamında finanse edilen CarIPI projesi bir çevrimiçi eğitim kursu düzenlemektedir.


Söz konusu çevrimiçi kursu İngilizce dilinde video ve metin şeklinde kaynak materyallerin eşlik ettiği toplam 8 oturumdan oluşan üç modülden oluşmakta olup, katılımcılara çevrimiçi materyallere kendi zamanlarında erişebilecekleri, canlı oturumlar veya kendi hızlarına göre gerçekleştirilecek şekilde tasarlanmıştır.


Anılan eğitim kursuna https://internationalipcooperation.eu/en/caripi/learning/general-overview adresinden ulaşılabilmektedir.