bedava bonus bedava bonus bedava bonus
DIŞ TİCARET: Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması (MTA) Bilgilendirme Semineri

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurumlara duyurusunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması'nın 1 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek, mezkur Anlaşmaya ilişkin Ticaret Bakanlığına çok sayıda soru ulaştığı açıklanmıştır.


Duyuruda, anılan Bakanlıkça Pakistan ile ticari ilişkisi olan firma ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak, 16 Ağustos 2023 tarihinde Anlaşma hakkında bir çevrimiçi bilgilendirme seminerinin düzenlenmesinin yararlı olacağının değerlendirildiği vurgulanmıştır.

Duyuruda devamla, çevrimiçi toplantıya ilişkin toplantı saati ve bağlantı bilgisinin bilahare iletileceği belirtilmiştir.

Bahsi geçen bilgilendirme seminerinin ilgililere duyurulması ve seminere katılım için 6 Ağustos 2023 tarihine kadar http://pakistanseminerkayit.tobb.org.tr/ adresi üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.