DIŞ TİCARET: Türk Dünyası 2. Tarım İş Forumu Hk. - 26 Eylül 2023, Bakü

27 Eylül 2023 tarihinde TOBB tarafından Bakü'de gerçekleştirileceği bildirilen "Türk Dünyası Tarım İş Forumu"nun tarihi, 26 Eylül 2023 olarak değiştirilmiştir.

Forumda İngilizce simültane tercüme hizmeti sağlanacaktır.

Katılım için ekte yer alan formun 20 Eylül 2023 Çarşamba gününe kadar eksiksiz bir şekilde doldurularak Türk Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği'ne (Genel Sekreter Adem Kula; 0212 324 9542, adem.kula@tobb.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir.