bedava bonus bedava bonus bedava bonus
DIŞ TİCARET: TRABİS: TR Uzantılı Alan Adı Tahsisleri Hk.

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'ndan ilgili kurumlara iletilen duyuruda ülkemizde hâlihazırda tahsisi gerçekleştirilen gov.tr, com.tr, org.tr vb. yapısındaki alan adlarına ek olarak, daha kısa ve daha avantajlı olan ".tr" (örn. tobb.tr) yapısındaki alan adlarına sahip olunabileceği ifade edilmektedir.


Duyruda devamla Hali hazırda aşağıda listelenen uzantıları içeren alan adlarına, yalnızca ".tr" uzantılı alan adı tahsislerinde öncelik tanınacaktır. (örneğin ziraatbank.com.tr sahibi ziraatbank.tr için başvuru yapabilir)

  • · "kep.tr", "av.tr",  "dr.tr",  "com.tr",   "org.tr",  "net.tr",  "gen.tr",  "web.tr",  "name.tr", "info.tr", "biz.tr", "tv.tr",  "bbs.tr", "tel.tr"

Bu kapsamda 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren 14 Mayıs 2024 tarihine kadarki üç aylık süreçte başvurular alınacak ve 14 Mayıs 2024 ile 14 Haziran 2024 arasında tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir.


Detaylı bilgiye https://www.trabis.gov.tr/info/a.tr adresinden ulaşılabilmektedir.