bedava bonus bedava bonus bedava bonus
DIŞ TİCARET: North West Eyaleti Yatırım Zirvesi

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurumlara duyurusunda, Pretoria Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 9 eyaletinden biri olan North West Eyaleti'nde, İnsan Yerleşimleri Bakanlığı (North West Provincial Government Department of Human Settlements) tarafından 26 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen ‘İnsan Yerleşimleri Yatırımı ve Alternatif Bina Teknolojileri Zirvesi'ne Ticaret Müşavirliğimizce katılım sağlandığı kaydedilmektedir.

Duyuruda devamla, açılışının "Yürütme Konseyi Üyesi İnsan Yerleşimleri" Bakanı tarafından yapıldığı etkinlikte; North West Bölgesi'ndeki toplu konut projelerine ilişkin yatırım fırsatları hakkında bilgi alış verişinde bulunulduğu ve alternatif bina teknolojileri konusunda sunumlar gerçekleştirildiği, Eyaletin kırsal bir bölgede kurulu olduğu, ana ekonomik faaliyetinin ağırlıklı olarak madencilik ve tarım olduğu, 2022 yılı rakamlarına göre %52,3 ile ülkedeki en yüksek işsizlik oranının görüldüğü, bu kapsamda, Eyalet yönetimi tarafından prefabrik/ modüler yapılar gibi maliyet avantajı ve hızlı kurulum özelliğine sahip toplu konut projelerinin teşvik edildiği ve ilk kez ev sahibi olacak Eyalet halkına sübvansiyon programı uygulanmakta olduğu belirtilmektedir.

Anılan toplantıda, Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Türk Müteahhitlik Sektörü hakkında;

* Türk müteahhitlerinin Afrika kıtasında yol, köprü, tünel, havaalanı inşaatı gibi çok önemli projeler yürüttüğü, ancak Güney Afrika'da halihazırda bir projelerinin olmadığı,

* Dünya'nın ilk 250 müteahhidi listesinde 42 Türk Firması ile Çin'den sonra ikinci sırada olduğu,

* Güney Afrika'da Türk müteahhitler için büyük iş/ ihale fırsatları olduğu ve "Siyahilerin İş Gücüne Kazandırılması Yasası" nedeniyle kamu ihalelerine katılmak için siyahi ortağın ve belli oranda siyahi işçi çalıştırmanın zorunlu olmasının Güney Afrika pazarına girişte engel teşkil ettiği,

* North West Eyaleti için planlanan alternatif bina toplu konut projelerine yönelik ülkemizde çok fazla deneyimli müteahhitlik firmasının olduğu, maliyet avantajı ve kalite konusunda Türk ürünlerinin Dünya'da lider konumda olduğu bilgisi verilmiştir.

North West Eyaleti'nde prefabrik konut projeleri konusunda ülkemiz müteahhitleri için fırsatlar olduğu değerlendirilmekte olup, ayrıntılı bilgi için Pretoria Ticaret Müşavirliğimiz (pretoria@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilebileceği ifade edilmektedir.