bedava bonus bedava bonus bedava bonus
DIŞ TİCARET: Kırgızistan'da Yabancı Firmalara Yönelik Vergi Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurumlara duyurusunda, Bişkek Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen, Kırgız Cumhuriyeti topraklarında bulunan tüketicilere elektronik formatta hizmet sağlayan yabancı şirketler için 1/1/2023 tarihinden itibaren yeni bir vergi düzenlemesinin yürürlüğe konulduğu belirtilerek, Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'na bağlı Devlet Vergi Dairesi'nden alınmış olan konuya ilişkin bilgi notu tercümesi ekte sunulmaktadır.