bedava bonus bedava bonus bedava bonus
DIŞ TİCARET: Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) İhalesi

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurumlara duyurusunda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, manevra sistemi olmadan demiryolu komple cihazlarının temini için ihale açıldığı, ihale duyurusunda ihalenin tahmini bütçesinin 104.400.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 10,30 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılacak firmalar tarafından 1.566.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 154.434,82 ABD Doları) teminat olarak yatırılması gerektiği, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ve ONCF web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, ihale dosyalarında değişikliklerin, "Règlement de Consultation" dokümanının "Introduction de Modifications" maddesinde belirtilen şartlara göre görüntülenebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ONCF web sitesinde mevcut kamu alımları şartname dokümanının "Règlement des Achats ONCF (RA-Version 0.3)" 27. maddesinin hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların kamu ihaleleri portalı üzerinden elektronik olarak başvurmaları gerektiği, evrak şeklinde sunulacak başvuruların kabul edilmeyeceği, yerel saatle 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 9:00'da başvuru zarflarının, Rue Mohammed Triki Agdal, Rabat adresinde yer alan Eğitim ve Beceri Geliştirme Enstitüsünde açılacağı, söz konusu ihaleye ait tüm dokümanlara https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&ref bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Anılan ihaleye ilişkin duyuru metni ve teknik dokümanlar ekte sunulmaktadır.