bedava bonus bedava bonus bedava bonus
DIŞ TİCARET: BM Satın Alma Semineri

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kurumlara duyurusunda, Birleşmiş Milletler'in (BM) Satın Alma Birimi tarafından yayımlanan ve BM Barışgücü misyonunun bulunduğu ülkelerde ve bölgelerde yapılacak başta gıda ve su olmak üzere mal ve hizmet (catering, depolama vb.) satın alımına yönelik olarak yerel firmalara bilgi vermek üzere bir seminer düzenleneceği bildirilmiştir.


Duyuruda devamla, anılan seminerin 7 Mart 2024 tarihinde hibrit (New York'da fiziken ve online) olarak gerçekleştirileceği, ilgilenen firmaların https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccM9-dxOC9T9Mq2zA5cLxHdVUREJUT0lITllIRDE1NDJHOUNDUUVRV1dKMS4u bağlantı üzerinden kayıt yaptırmalarının gerektiği ifade edilmektedir.