DIŞ TİCARET: 12. Saraybosna İş Forumu ve 3. Saraybosna Helal Fuarı

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kurumlara duyurusunda, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da 17-18 Mayıs 2023 tarihlerinde "12.Uluslararası Saraybosna İş Forumu (SBF 2023)" ve söz konusu Forum ile eş zamanlı olarak 17-19 Mayıs 2023 tarihlerinde "3.Saraybosna Helal Fuarı" gerçekleştirileceği bildirilmiştir.


Duyuruda devamla, SBF 2023'te ön plana çıkarılacak temel sektör ve konuların; turizm, bilişim teknolojisi, finans ve bankacılık, gıda ve tarım, enerji ve altyapı ile 'nearshoring', ticaret ve lojistik olacağı ifade edilmiş olup, forum kapsamında G2G/G2B/B2B etkinliklerinin düzenleneceği belirtilmektedir. Etkinlik programının https://sarajevobusinessforum.com/ adresinden takip edilmesi mümkün olup, foruma katılmak isteyen firmaların söz konusu adres üzerinden kayıt yaptırması gerekmektedir.

Duyuruda devamla, eş zamanlı olarak düzenlenecek olan "3. Saraybosna Helal Fuarı” na ise 100'den fazla firmanın, 2.000'in üzerinde iş dünyası temsilcisinin ve 10.000 kadar ziyaretçinin katılımının beklendiği, fuar kapsamında G2G/G2B/B2B toplantılarının yapılmasının mümkün olduğu, fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere de http://www.sarajevohalalfair.com adresinden ulaşılabileceği ifade edilmekte olup, her iki etkinliğe ilişkin olarak hazırlanan bilgilendirici broşürler yazımız ekinde gönderilmektedir.