COSME: AB COSME Programı Çağrı Duyurusu

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 15 Ocak 2021 Cuma

KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan ilgili kurumlara yazısında; KOSGEB'in Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; proje kapsamında açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlara yönelik eğitim ve çalıştayların düzenlendiği ve bu etkinliklerin takibinin cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabildiği belirtilmektedir.